ติดต่อเรา

ติตต่อเรา

สถาบันการศึกษานานาชาติ

มหาวิทยาลัยราชัฏอุบลราชธานี

เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทร. 045-352-000 ต่อ 3220, 095-605-6108

โทรสาร 045-474-141

Email: iei@ubru.ac.th

www.iei.ubru.ac.th

Facebook: IEI.UBRU