กิจกรรม


กิจกรรมบริการวิชาการด้านการอบรมภาษาลาว ในหัวข้อ การอ่านและการเขียนภาษาลาว

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2559 ศูนย์การแปลและบริการทางภาษา สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการด้านการอบรมภาษาลาว ในหัวข้อ การอ่านและการเขียนภาษาลาว แก่ห้างร้าน ผู้ประกอบการ บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลที่สนใจทั่วไป โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิริ ส่งสุขรุจิโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการอบรม และได้รับเกียรติจากอาจารย์กาสี เมกจอน หัวหน้าภาควิชาวรรณคดีลาว วิทยาลัยครูปากเซ สปป.ลาว เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้อง 30.605 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี