กิจกรรม


ยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti of Brunei Darussalam จำนวน 12 คน ที่เข้าร่วมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กับ มหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซลาม ภายใต้โครงการ “The Community Outreach Programme” รุ่นที่ 5 ระยะเวลา 4 เดือน ณ ห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี