กิจกรรม


เยือน Vietnam Museum of Ethnology สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เมื่อวันที่ 23 - 26 ตุลาคม 2559 พลโท นิรุทธ เกตุสิริ นายกสภามหาวิทยาลัย ได้นำคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเข้าประชุมเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กับ Vietnam Museum of Ethnology สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม