ข่าวประชาสัมพันธ์

สอบ TOEIC ที่อุบล

สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบ TOEIC ดำเนินการสอบโดย Center for Professional Assessment (THAIlAND) 

สอบวันที่ 7 ตุลาคม 2560

เวลา 13.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมต้นคูณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สนใจโทรด่วน 095-605-6108 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ตึก 30 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

 


news-20071505726452.jpg