ข่าวประชาสัมพันธ์

สอบ TOEFL ITP ที่อุบล

สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบ TOEFL-ITP

สอบวันที่ 28 ตุลาคม 2560

เวลา 13.00 - 16.30 น.

ณ ห้อง 50.204 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สนใจโทรด่วน 095-605-6108 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ตึก 30 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


news-34251505726752.jpg